Gapan

Gapan

Gapan [gษหˆpan], officially the City of Gapan (Filipino: Lungsod ng Gapan, Ilocano: Siudad ti Gapan, Kapampangan: Ciudad/Lakanbalen ning Gapan), is a 4th class component city in the province of Nueva Ecija, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 122,968 people.[4] Gapan is nicknamed the "Footwear Capital of the North" due to the thriving footwear making industry in the city.